Header Graphic
 

 

<< Previous    [1]  2  3  4  5    Next >>
 

Samenes Folkeforbund

Landsmøtet 2014

Samenes Folkeforbund landsmøte vil i år bli i Tromsø. Landsmøtet vil foregå i tidrommet 5-7 september 2014.

Landsmøtet holdes på Rica Grand Hotel Tromsø.

Landsmøtet starter fredag kl. 1500

Er det spørsmål om landsmøtet,kan dette rettes til administrasjonen på e-post eller telefon.

Landsmøtedokumenter

Saksliste

Kjøreplan

 

Skille

Høring om regler for tildeling av sjølakseplass

FeFo ønsker flere utøvende sjølaksefiskere for blant annet å å sikre rekruttering til fiske. FeFo vil gjerne vite din mening og du kan komme med forslag til endringer av reglene innen høringsfristen den 15. september. Les mer

Skille


Samelandslaget til fotball-VM
For første gang på 32 år har ingen av de nordiske landene har billett til fotball-VM i Brasil. 1. juni går imidlertid det alternative verdensmesterskapet ConIFA World Cup av stabelen, og samelandslaget er blant favorittene. Les mer

 Skille 

 Styret i HLS

 Nytt styre i HLS for 2014

Ann Karin Sørli ble på årsmøtet valgt til ny leder for 2014. Agnar Kvernmo ble valgt til nestleder. Les mer her

Skille
 
Kystaksjonen

Landstyret i Samenes Folkeforbund var samlet til møte i Tromsø 14-16.februar 2014.

Landstyret gir sin fulle støtte til folkeaksjonen (kystaksjonen) i Finnmark i deres kamp for fiskeindustri arbeidsplasser og opprettholdelse av leveringsplikten til Aker Seafood /Havfisk.
Landstyret mener at trålerkonsesjoner må inndras hvis leveringsplikten ikke opprettholdes.

Landstyret i Samenes Folkeforbund ser viktigiheten av å støtte slikt tiltak. Les mer her

Skille

Same Chaos, skapt av Sør Varanger kommune.

Sør Varanger kommune inviterer til et arrangement i Barentshallen fredag 7. februar som de kaller for Chaos Same.

Se: http://www.sor-varanger.kommune.no/same-chaos.5400404.html

På dette arrangementet lokker man blant annet med Slincraze og Ess i ermet. Det her er garantert et arrangement som vil fenge ungdommen, og at arrangementet inngår i Samiske Dager, det vil Samenes Folkeforbund berømme Sør Varanger kommune for.

Les mer her

Skille

Laksefisket i sjøen halvert på fem år.

Det viser siste oppdaterte statistikk fra SSB som ble frigitt idag.

I den ordinære sesongen i 2013 ble det fiska i underkant av 195 tonn villaks og sjøørret i norske fjordar.

Det er 64 tonn, eller 25 prosent, mindre enn året før.Nedgangen i fisket de siste årene kommer av de sterke reguleringene som ble innført i 2008, heter det fra SSB.

Det var nedgang i fangstene i alle fylker, bortsett fra i Nord-Trøndelag og Nordland. Størst reduksjon var det i Finnmark og Møre og Romsdal.

I Finnmark, landets viktigste sjølaksefiskefylke, ble det fisket nesten 100 tonn laks. Dette er en nedgang på 18 prosent fra året før.

 

Og like viktig, SSB sier samtidig, at det stadig fanges mindre oppdrettslaks i sjølaksefisket.

I sesongen 2012/13 ble det fisket bare 7 tonn oppdrettsfisk, 32 prosent mindre enn forrige sesong. Les merher


Skille 

Samenes Folkeforbund sier Nei til dumping i havet.

Landsmøtet i SFF krever at en sak av slik alvorlig karakter, og som i seg selv er en viktig miljøsak ikke bare i Repparfjorden, men også samlet i våre fjorder, må bli gitt en forsvarlig og grundig gjennomgang også i SFF. Les mer

Skille

Nuovas kystsameforening

Nuovas kystsameforening (Kvenangen/Nordreisa) har kommet til oss som ny forening. Vi ønsker dem velkommen i vår "familie" og til lykke med deres arbeid for den samiske kulturen i Nord-Troms. Det blir spennende å følge Nuovas kystsameforening i deres videre arbeid. Leder i Nuovas er Rune Bjerkli.    Stå på alle SFF-ere.

 Skille

Når villaksen biter


Info fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag.  

På Statistisk Sentralbyrå, SSB sine hjemmesider om den historiske utviklingen i sjø og
elvefisket etter laksefisk.  Her følger en kort oppsummering.
For fritidsfiskeren kan lite måle seg med å overliste storlaksen. Sommeren 2011 ble det dratt på land i overkant av 173 000 laks, sjøaure og sjørøye i norske elver.
Av dem ble 21 400 sluppet ut igjen, catch-and-release. Det var rundt 70 000 laksefiskere som stod for denne fangsten.
Trass i at villaksen er under press, har den samla fangsten i elvene holdt seg godt over tid.
Sjølaksefisket er derimot kraftig redusert de siste ti-årene. Les mer

 
<< Previous    [1]  2  3  4  5    Next >>

 Kontakt
 Bli medlem

Studieforbundet

 Kalender 2014

Veiledning

Gruppe

Facebook side
Lokallagsledere